VIIKKOTUNNIT
JOOGAKURSSIT
CHI KUNG -KURSSIT

 • Chi Kung
 • Mitä on chi
 • Chi Kung -harjoitukset
  käytännössä
 • Yleisiä ohjeita chi kung
  -harjoituksiin
 • Chikung muodot, tekniikat ja tyylit

 • Chi Kung muodot, tekniikat ja tyylit

  Tässä on kuvaus erilaisista chi kungin muodoista, tekniikoista ja tyyleistä, joita opetamme. Harjoituksissa voi olla mukana myös rentoutumisharjoituksia, hiljentymistä sekä meditaatiota ja muita keho-tietoisuus-menetelmiä tarpeen mukaan.

  Kaikista muodoista voidaan tarjota yhden kerran opetus, viikkotunnit tai 1-3 päivän intensiivikurssi. Pidemmissä kursseissa on mahdollista yhdistää useampiakin chi kungin muotoja ja tekniikoita. Tunnit ja kurssit on tarkoitettu erilaisille ryhmille, mutta on myös mahdollista saada yksityisopetusta.


  CHI KUNG I / PERUSTEET

  *harjoitus kaikille

  Harjoituksissa alkulämmittelyn jälkeen puhdistetaan olemusta, kerätään uutta energiaa, chitä, ja lopuksi saatetaan energia virtamaan harmonisesti koko olemuksessa. Lisäksi kehitetään kykyä aistia energia omassa olemuksessa ja olla läsnä kehossa ja liikkeessä. Nämä voimakkaat harjoitukset antavat vakaan perustan chi kungin opiskelulle ja ymmärryksen erilaisten chi kung-tyylien ja -tekniikoiden vaikutuksista omaan olemukseen ja hyvinvointiin. Samoin lisääntyy ymmärrys muiden keho-tietoisuusharjoitusten vaikutuksista.


  CHI KUNG VOIMA / ÄIJÄ-CHI KUNG

  *harjoituksia voimaa ja fyysisyyttä kaipaaville

  Harjoituksissa ja alkulämmittelyssä edetään intensiivisesti. Etsitään vahvaa yhteyttä maahan matalammissa asennoissa ja löydetään myönteinen soturitahto ja sisäinen voima. Dynaamisen alun jälkeen kerätään chi:tä ja kehitetään sisäistä ja ulkoista voimaa sekä kestävyyttä pitkissä staattisissa asennoissa. Lopuksi tasapainotetaan ja rentoutetaan kehoa. Chi kung voima on loistava harjoitus fyysisyyttä kaipaaville. 
   

  SENIORI-CHI KUNG / TUOLI-CHI KUNG

  *lempeää harjoitusta rajoja kuunnellen

  Harjoitukset tehdään lempeästi ja liikkeiden välillä on usein taukoja ja hetkiä levätä. Usein senioreiden harjoitukset tehdään tuolilla istuen. Harjoitusten hyödyt ovat lähes samat kuin tavallisessa chi kungissa. 
   

  METSÄ-CHI KUNG / PUISTO-CHI KUNG

  *harjoitus, kuten se pitäisi tehdä

  Perusharjoituksissa ja muissa tekniikoissa hyödynnetään luonnon runsasta chitä ja ollaan tietoisia taivaan avaruudesta ja maan vakaudesta. Tämä on se aito ja oikea tapa tehdä harjoituksia sekä saada suurin mahdollinen hyöty. 
   

  CHI KUNG FLOW / SPONTAANI CHI KUNG

  *harjoitus oman autenttisen itsen ja ilmaisun lähteelle

  Harjoituksissa edetään alkulämmittelyn ja perusharjoitusten jälkeen kohti vapaata ja spontaania energian/kehon ohjaamaa liikettä. Etsitään ja löydetään uusia liikeratoja sekä annetaan kehon vapautua jännitteistä. Hypätään ja kadotaan luovaan itseilmaisun ja löydetään autenttinen sisäinen virta ja impulssi. Kuka liikuttaa kehoani? Elämä. 
   

  PARIJOOGA JA -CHI KUNG

  *uusia tapoja olla, toimia ja vuorovaikuttaa ystävän tai kumppanin kanssa 


  MEDITATIIVINEN CHI KUNG

  *hitaus on rauhaa ja nykyhetki oivallusta

  Harjoitukset etenevät hitaasti ja rauhallisesti. Yksittäisiä tekniikoita toistetaan pitkinä sarjoina pehmeästi ja usein myös äärimmäisen hitaasti. Harjoituksilla saavutaan meditatiivinen tila ja läsnäolon voima sekä itsetuntemus lisääntyvät. Harjoituksissa on myös mukana seisoma- ja istumameditaatiota ja istuen tehtävää chi kungia. 
   

  CHI KUNG II / JATKO

  *astu syvemmälle seikkailuun ja löydä lisää aarteita

  Perusharjoitusten lisäksi avataan kehon energialinjoja, työstetään akupisteitä ja harjoitetaan erilaisia energiapiirejä ja -kiertoja. Esimerkiksi mikrokosminen kierto tulee tutuksi. Opiskellaan uusia hengitystapoja ja avataan yhteyttä luontoon, maahan ja taivaaseen. Nämä harjoitukset lisäävät elämänenergian jännitettä olemuksessa ja lisäävät selkeyttä sekä tietoisuuden voimaa. On kuin 40-wattinen lamppu vaihdettaisiin 80- tai 100-wattiseen. Elämänvoiman tuli palaa kirkkaampana näiden harjoitusten avulla. 
   

  CHI KUNG III

  *taivas, maa, luonto, elämä ja minä - rajat katoavat

  Edellisten harjoitusten lisäksi työskennellään suoraan kaikkien dan tianien, eliksiirin peltojen, kanssa ja avataan sekä vahvistetaan maa-taivas-linjausta. Harjoitellaan suuria energiapiirejä esimerkiksi makrokosmista kiertoa ja kehitetään kykyä vastaanottaa ja kanavoida energiaa eri lähteistä. Meditaatio ja oleminen eri muodoissaan ovat tärkeässä osassa ja sulautumisharjoitukset energiamereen, maailmankaikkeuteen. Tavoitteena on nostaa elämänenergian jännitettä vielä lisää ja valmistaa olemusta valaistumista varten. 
   

  CHI KUNGIN OPETUS

  *opettaminen on suurinta oppimista ja palvelua

  Ne joilla taitoa, kokemusta ja halua palvella sekä opettaa, voivat pyytää yksityistunteja. Samoin he voivat jättää tietonsa odotuslistalle, ja kun sopiva ryhmä on koossa, voimme aloittaa intensiivisen opettajakoulutuksen ja syvemmän matkan elämään ja itseen.


  CHI KUNGIN HARJOITTELUOHJEITA JA PERUSPERIAATTEITA.