VIIKKOTUNNIT
JOOGAKURSSIT
CHI KUNG -KURSSIT

 • Chi Kung
 • Mitä on chi
 • Chi Kung -harjoitukset
  käytännössä
 • Yleisiä ohjeita chi kung
  -harjoituksiin
 • Chikung muodot, tekniikat ja tyylit

 • Chi Kung
  Kiinalainen käsite chi kung (qigong) koostuu kahdesta sanasta CHI: elämänvoima, hengitys tai energia; KUNG: kultivoida, menetelmä tai harjoitus, jossa saavutetaan tuloksia sitkeällä työllä. Chi kung on kiinalainen itsehoitomenetelmä ja energiakultivointimetodi. Usein chi kungia kutsutaan myös kiinalaiseksi voimisteluksi.

  Sen uskotaan olevan useita tuhansia vuosia vanha menetelmä, mutta ensimmäiset kirjalliset viittaukset chi kungiin löytyvät Han dynastian ajalta 206 ekr – 200 jkr. Käsite chi kung on kuitenkin uusi. Se luotiin vasta vuonna 1950 kuvaamaan hyvinkin monenlaisia harjoituksia ja menetelmiä. Aikaisempi nimi on ollut mm. dao yin, joka tarkoittaa energian johtamista.

  Chi kung -tyylejä ja -harjoituksia on tuhansia erilaisiin tarpeisiin ja tarkoituksiin. Chi kung on kiinalaisen lääketieteen yksi neljästä peruspylväästä. Se koetaan loistavana itsehoitomenetelmä terveyden parantamiseen ja pitkän iän saavuttamiseen. Aamuisin kiinalaiset puistot ovatkin täynnä chi kungin, tai chin ja muiden kiinalaisten lajien harjoittajia. Samoin monissa kiinalaisissa sairaaloissa käytetään chi kungia hoidon tukena. Joidenkin syöpäsairaaloiden pihoilla voi nähdä aamuisin pyjamoissa harjoittelevia ihmisiä, joita ei kutsuta perinteisesti potilaiksi vaan harjoittelijoiksi.

  Chi kungin terveysvaikutukset liittyvät paljon rentoutuneen tilan saavuttamiseen, syvään hengitykseen ja pehmeään liikkeeseen. Nämä yhdessä vähentävät stressiä ja edistävät solujen aineenvaihduntaa sekä imunesteen liikettä. Samoin verenpaine laskee ja aivojen sähköinen sekä kehon kemiallinen tila muuttuvat.

  Kiinalaiset kuitenkin uskovat chi kungin myönteisten terveysvaikutusten johtuvan muustakin. Harjoitusten avulla voidaan edistää chin, elämänenergian, vapaata sekä harmonista virtausta ihmisen kehossa sekä avata energiakanavia, meridiaaneja, kuten akupunktiossakin tehdään. Akupunktio on jo levinnyt länsimaihin vaikkakin selitykset sen toiminnasta liittyvät muuhun kuin energiaan, chihin. Chi kung edistyneimmillä tasoillaan voi auttaa ihmistä tasapainottamaan elämänsä Taivaan ja Maan luonnollisen harmonian kanssa sekä saavuttamaan sisäisen rauhan.


  Kiinalainen ajatus

  Madot eivät syö elävää puuta,
  jossa vitaali mahla virtaa;
  ruoste ei estä oven avaamista,
  kun saranoita käytetään joka päivä.
  Liike tuo terveyttä ja elämää.
  Jähmettyminen tuo sairautta ja kuolemaa.

  traditionaalisen kiinalaisen lääketieteen sanonta
  (vapaasti käännetty englannista)

  Vaikka terveyden edistäminen onkin osana monia chi kung harjoituksia, ovat myös muut traditiot ottaneet harjoitukset omikseen. Esimerkiksi buddhalaisissa ja taolaisissa chi kung -traditioissa käytetään harjoituksia meditaation tukena ja henkisen kasvun ja oivalluksen avaajina. Kung fussa, tai chissa sekä muissa kovissa ja pehmeissä taistelulajeissa käytetään chi kungia sisäisen ja ulkoisen voiman sekä kyvykkyyden kehittämiseen.

  Chi kung sopii useimmille ihmisille, koska se on hyvin joustava menetelmä. Monet harjoitukset voidaankin tehdä esimerkiksi tuolilla istuen tai sängyssä maaten. Samoin harjoitusten sisäistä puolta ja intentiota voidaan muokata vastaamaan harjoittelijoiden tarpeita. Kun kohtuus ja hyvä olo ovat ohjenuorina, voi chi kungia harjoittaa turvallisesti, vaikka se on menetelmänä voimakas.

   

  ***

   

  Hyvä kuvaus chi kungin moninaisista hyödyistä (englanniksi) löytyy

  Ken Cohenin sivuilta www.qigonghealing.com/qigong/benefits.html